Patří k základnímu sociologickému uvědomění, že “studium sociologie” není neutrálním “dowloadem” rozmanitého vědění o společnosti a způsobech jejího poznávání, ale probíhá v určitém sociálním prostředí; ke studiu dochází v současné společnosti, současné sociologii a v kontextu masové univerzity. Pro vyučující sociologie to znamená, že musí nutně poznávat prostředí v jakém učí. Pro studenty to znamená, že nemusí vnitřní pocity a názory, které vůči vlastnímu studiu sociologie mají, vnímat izolovaně, jako niterně osobní a soukromé. Jsou sdílené, a proto i obecně popsatelné a řešitelné.

Fakultní sociologie si přeje tyto reflexe vyučujícím i studentům usnadnit a nabídnout sociologickou mapu studia sociologie. Ta má vycházet z pozorování různých způsobů úspěšného studia, jež se nedají redukovat na “dobře se učit” a na známky v indexu. Mapa popisuje i mimo-školní skutečnosti a možnosti, které souvisí se studiem sociologie, ale nemusí být zvláště na začátku studia zřejmé.

Příčiny nezřejmosti nejsou dány jen složitostí “naší doby”, či obtížnou situací, jaké humanitní vzdělání má na masové univerzitě, nebo nahodilostí, s níž studenti na sociologii často “končí”, ale je dána oborem samotným. Současná sociologie totiž obtížně vytváří identitu svých studentů. Taková identita by mohla být souborem rad a příkladů, jak postupovat a s jakými očekáváními je studium spojené a jak jejich správné dodržování přináší budoucí úspěchy v povolání. Toto propojení mezi obtížností dnes a jasnou odměnou v budoucnosti není při sociologickém studiu přítomné.

Nepřítomnost kolektivní identity studentů sociologie je způsobená neutříděností a pestrostí sociologie. Ta se projevuje především na specializacích akademických sociologů. Jejich kariérní růst je založený na orientaci na specifické teorie, metody a koncepty, na publikování ve specifických časopisech pro specifické komunity sociologů. To nutně vede k odcizení od studentů, jimiž tato rozmanitost je nepřístupná, protože vzdělání tyto nepřeberné specializace nutně nemůže v plném rozsahu studentům přiblížit.

Jak struktura vědění v sociologii se odráží na sociální strukturu studentů sociologie - a jak pluralita sociologie vede k anomii bude Fakultní sociologie zkoumat a řešit. Co bývá běžně vnímáno jako interní a teoretický problém v sociologii, tedy problém veliké teorie, či jádra sociologie, neboli jasnou soustavu pojmů, která vysvětluje, co je sociologie a co je její předmět a co sociologové dělají ve společnosti, je z perspektivy fakultní sociologie sociální problém, který znamená absenci “norem”, čili identity. Tudiíš obtížné téma obecné teorie sociologie se unikátně spojuje s akutním sociálním problémem, jenž vyplývá z uvědomění, že studenti sociologie jsou tou největší částí společnosti, jakou sociologie může ovlivnit - pokud selhává v tomto úkolu, selhává obecně.

Na místo identity, či unifikujícího popisu sociologe, je záměrem Fakultní sociologie mapa, která bude vycházet z úspěšných zkušeností na ploše sociálních problémů. Fakultní sociologie proto zkoumá, jak kolektivně sdílené problémy a strukturální dysfunkce, tak úspěšné případy studentů sociologie.

Schéma FS 3400x2200 Náhled schématu FS